Mục đích nhằm đánh động mọi người về hậu quả của biến đổi khí hậu dẫn đến tan băng trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Các thành viên chính phủ được máy bay đưa đến địa điểm họp. Tháp tùng có một đội bác sĩ.

Phiên họp kéo dài 20 phút. Chính phủ Nepal đã thông qua một số biện pháp bảo vệ môi trường và bài phát biểu của Thủ tướng Madhav Kumar Nepal tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của LHQ ở Copenhagen (Đan Mạch) sắp tới.

HỒNG CẨM (Theo AP, Aljazeera)