Một cuộc triển lãm lâu dài về quần đảo này cũng sẽ được mở tại Bắc Kinh vào đầu tháng 3.

Trong khi đó, tổ chức Liên minh Cứu các cửa hàng địa phương (tổ chức của các nhà buôn bán nhỏ ở Hàn Quốc) tuyên bố sẽ tẩy chay hàng Nhật từ ngày 1-3 nếu Nhật không từ bỏ tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Dokdo/Takeshima. Liên minh này có 4 triệu cửa hàng. Đây sẽ là chiến dịch tẩy chay hàng Nhật lớn nhất Hàn Quốc.

ĐĂNG KHOA