Bà Sonia Brady đang nằm bệnh viện ở Bắc Kinh vì đột quỵ.

Bộ trưởng Albert del Rosario sẽ đề cử các ứng viên thay thế bà Sonia Brady vào cuối tuần này. Ông nói bà Sonia Brady nằm bệnh viện không ảnh hưởng gì đến nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough vì Phó Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Alex Chua tạm thời được chỉ định đảm trách công việc của bà. Ông cho biết trong hai tuần nữa, Bộ Ngoại giao có thể đưa bà Sonia Brady về nước nghỉ dưỡng.

THẠCH ANH