Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chuyển tới thân nhân Tổng thống Hugo Chávez, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Venezuela lời chia buồn sâu sắc nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh Tổng thống Hugo Chávez mất đi là tổn thất lớn lao đối với đất nước và nhân dân Venezuela và Việt Nam mất đi một người bạn lớn.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với lãnh đạo và nhân dân Venezuela tăng cường tình đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà Tổng thống Hugo Chávez và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

AT