Theo đó, 7,1 triệu việc làm sẽ nằm trong tay robot thay vì con người và xuất hiện thêm hai triệu việc làm mới.
15 nền kinh tế được khảo sát chiếm 65% lực lượng lao động của thế giới.
Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc dự báo sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu lên đến 11 triệu người vào năm 2020. 2/3 số công việc bị robot thay thế dự kiến ở các lĩnh vực văn phòng và hành chính khi các máy móc thông minh tiếp quản nhiều nhiệm vụ hơn.

WEF đã lấy "cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư" - một chủ đề bao gồm công nghệ nano, công nghệ sinh học và in ấn 3D - là chủ đề chính thức của hội nghị Davos năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23-1.


Nhân viên Công ty Robot Nachi lập trình một cánh tay robot tại triển lãm Robot quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản vào 2-12-2015. 

Báo cáo có tiêu đề "Tương lai của việc làm" kết luận rằng công việc sẽ được di dời trong mọi ngành công nghiệp, mặc dù tác động sẽ thay đổi đáng kể, với những thiệt hại lớn nhất sẽ tác động đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe do sự phát triển của y học từ xa, tiếp đến là lĩnh vực năng lượng và các dịch vụ tài chính.
Bên cạnh đó sẽ xuất hiện một nhu cầu mạnh mẽ về nguồn nhận lực thành thạo chuyên môn, bao gồm nhà phân tích dữ liệu và nhà đại diện bán hàng chuyên nghiệp.
Phụ nữ sẽ gánh tổn thất nhiều nhất vì công việc của họ thường nằm trong lĩnh vực tăng trưởng yếu như bán hàng, văn phòng và các vị trí quản lý, báo cáo cho biết thêm.
Trong khi cứ một người đàn ông có việc thì ba người đàn ông khác mất việc (vào tay robot) thì có đến năm phụ nữ mất việc.