(PL)- Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 20-11, Cục Thống gia quốc gia Trung Quốc thông báo giai đoạn 1 của kế hoạch dự trữ dầu mỏ đã hoàn tất.

 

Kế hoạch dự trữ dầu có khả năng dự trữ 16,4 triệu m3 dầu với tổng cộng 12,43 triệu tấn. Giai đoạn 1 của kế hoạch dự trữ bao gồm bốn kho dự trữ ở Chu San và Trấn Hải (tỉnh Chiết Giang), Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) và Hoàng Đảo (tỉnh Sơn Đông).

Chương trình dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia của Trung Quốc được thực hiện từ năm 2004. Theo công bố hôm 19-11 của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc về chương trình năng lượng giai đoạn 2014-2020, ngoài các mỏ dầu trong đất liền, Trung Quốc sẽ tập trung hiện đại hóa công nghệ và tìm kiếm đối tác nước ngoài để gia tăng năng suất khai thác dầu ở các vùng biển Bột Hải, biển Hoa Đông và biển Đông.

D.THẢO