Quý II-2022: GDP tăng mạnh, đạt 7,72%

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-   GDP quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-6 cho thấy: GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 và 2021, nhưng thấp hơn tốc độ của các năm 2018 và 2019.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%; khu vực dịch vụ tăng 6,6%.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt 471.800 tỷ đồng, tăng mạnh ở mức 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu trong quý II ước đạt 96,8 tỷ USD (tăng 21%), còn 6 tháng đạt 185,94 tỷ USD (tăng 17,3%). Còn nhập khẩu trong quý II ước đạt 97,6 tỷ USD (tăng 15,7%) và trong 6 tháng ước đạt 185,23 tỷ USD (tăng 15,5%).

Dù giá xăng tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,69% so với tháng trước nhưng đã tăng 3,18% so với tháng 12-2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44%.

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 đạt 236.700 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 6 tháng, khách quốc tế đạt 602.000 lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

6 tháng qua có 76.200 doanh nghiệp thành lập mới

Trong tháng 6-2022, cả nước có gần 13.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước; tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước còn có gần 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 56,7% so với tháng trước và giảm 53,7% so với cùng kỳ năm trước. 5.129 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. 5.148 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. 1.687 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Gần 40.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 50.900 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gần 24.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 8.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,6%.

Bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động và có 13.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.