Sau 3 tháng hết hạn hợp đồng, công ty cho tôi nghỉ việc, có sai luật?

(PLO)- Bạn đọc hỏi công ty cho nghỉ việc sau 3 tháng hết hạn hợp đồng làm việc có đúng luật?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi làm việc cho một công ty về thiết kế phần mềm được hơn 3 năm. Tôi đã ký với công ty 2 hợp đồng có thời hạn, hợp đồng đồng đầu tiên có thời hạn 1 năm và hợp đồng thứ 2 có thời hạn 2 năm. Sau khi hết hạn hợp đồng làm việc thứ 2, tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đến bây giờ được 3 tháng.

Cách đây vài ngày công ty thông báo không tái ký hợp đồng với tôi, muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi xin hỏi công ty chấm dứt như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không?

Bạn đọc Đức Huy (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Tiến Hiểu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khi tham gia vào quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động nên chú ý về các loại hợp đồng, thời điểm ký kết cũng như thời điểm hết hạn hợp đồng làm việc để đảm bảo quyền lợi của mỗi bên. Điều 20 Bộ Luật lao động 2019, quy định về các loại hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này”

Đối chiếu với quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động của bạn mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do đó, Công ty thông báo không tái ký hợp đồng với bạn là trái pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm