Sẽ điều chỉnh khẩu hiệu giao thông cho phù hợp

Theo đó, ở từng địa phương, các khẩu hiệu cũng phải phù hợp với đặc thù văn hóa của mỗi vùng miền và trình độ nhận thức pháp luật của từng nhóm đối tượng dân cư... Đối với khẩu hiệu có nội dung “Nhanh một phút - chậm cả đời”, đây là khẩu hiệu được toàn thế giới sử dụng và là một trong những khẩu hiệu tuyên truyền được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo, thống nhất trong toàn quốc.

Bộ này cũng cho biết thời gian tới sẽ chỉ đạo các Sở GTVT phối hợp với Ban An toàn giao thông các địa phương kiểm tra các khẩu hiệu để có những điều chỉnh phù hợp với nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông sao cho phù hợp, ngắn gọn và dễ hiểu.

N.ANH

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

(PLO)- Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về chính sách đất đai vừa được ban hành có điểm mới là bỏ khung gia đất của Chính phủ, nhưng giữ bảng giá đất của địa phương.