Sẽ tăng cường kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Sáng 31-12, Ban Nội chính Trung ương đã tổng kết công tác năm cũ, triển khai nhiệm vụ năm mới 2022. Thời gian tổng kết gắn với công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra hồi tháng 1-2021 nên trong báo cáo tổng kết cho biết Ban Nội chính Trung ương đã tham gia ý kiến với số lượng khá lớn nhân sự Đại hội XIII; tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII để tham gia BCH Trung ương khóa XIII…

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, trong một năm qua, Ban đã tham gia ý kiến về bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với 113 sỹ quan cao cấp công an và quân đội. Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch nhiều cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý.

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị tổng kết sáng 31-12-2021. Ảnh: Ban NCTW.

Nhiều đề án quan trọng đang thành hình

Với vai trò cơ quan tham mưu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, đồng thời là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, trong năm qua,  Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì xây dựng các đề án:

(1) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

(2) Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN;

(3) Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí;

(4) Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan nội chính;

(5) Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN;

(6) Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Trong 6 đề án trên, hai đề án đầu Bộ Chính trị đã xem xét, thông qua, triển khai, bốn đề án còn lại trong năm nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp thu, hoàn thiện để triển khai.

Cùng với đó, trong năm mới 2022, Ban Nội chính Trung ương đang trong vai trò chính xây dựng hai đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến 2030, định hướng 2045; và nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách PCTN.

Giữ lửa chống tham nhũng, tiêu cực

Cùng với nhiệm vụ tham mưu các chủ trương, chính sách lớn thể hiện trong các đề án, công việc thường xuyên trong năm nay của Ban Nội chính Trung ương tiếp tục gắn liền với chức năng của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Theo đó, đang chú ý là sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra tra một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng tham mưu về công tác phát hiện, chuyển, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ban Nội chính Trung ương cũng dự kiến trong năm nay ban hành hướng dẫn việc xác định những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng áp dụng thống nhất khi lựa chọn vụ, việc để chỉ đạo xử lý.

Cũng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu thực hiện Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; tổ chức cuộc họp với các đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, trong vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương, Ban Nội chính Trung ương trong năm nay sẽ tham mưu, chuẩn bị nội dung cho ba phiên họp của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về thực hiện Kết luận 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp.

Với khối lượng nội dung, công việc lớn và hệ trọng nêu trên, Ban Nội chính Trung ương đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình khi bước sang năm thứ 9 kể từ khi tái lập, năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng nhà tình nghĩa tại Tây Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng nhà tình nghĩa tại Tây Ninh

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác tặng 3 nhà tình nghĩa cùng nhiều phần quà cho các hội gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng