Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 1

Từng bước giám sát được thực hiện như sau:

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 2
 Hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu đều được đo thân nhiệt. 

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 3
 Hành khách sốt trên 38 độ thì chuyển cách ly, khai thác tiểu sử dịch tể.

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 4
 Nếu hành khách có yếu tố dịch tể bệnh Zika thì chuyển đến cơ sở điều trị. Cơ sở điều trị có phòng cách ly đặc biệt.

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 5
Hành khách không có yếu tố dịch tể bệnh Zika thì được khám sàng lọc. Nếu bệnh không phải kiểm dịch thì được truyền thông và làm thủ tục nhập cảnh. 

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 6
 Hành khách không có yếu tố dịch tể bệnh Zika thì được khám sàng lọc. Nếu bệnh phải kiểm dịch thì được đưa tới cơ sở điều trị.

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 7
 Trong trường hợp hành khách không bị sốt thì được đưa tới khu vực làm thủ tục nhập cảnh, đồng thời phân loại hành khách.

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 8
 Hành khách không đi/đến/ở từ vùng dịch Zika thì được nhập cảnh bình thường.

Sơ đồ giám sát dịch bệnh Zika tại cửa khẩu ảnh 9

Hành khách đi/đến/ở từ vùng dịch Zika thì được hướng dẫn tự theo dõi 12 ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng Zika thì được đưa tới cơ sở điều trị.