Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng

Sở Tư pháp sẽ là cơ quan đầu mối, chủ động liên hệ chuyên gia để tổ chức lớp bồi dưỡng, phù hợp việc quản lý trên địa bàn các tỉnh, TP trực thuộc trung ương”. Bà Dương Thị Thanh Lan, Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP.HCM, phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng tại TP Cần Thơ do Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức ngày 28-10.

Theo dự thảo thông tư, việc trên được giao cho tổ chức hành nghề công chứng và bà Lan phân tích: Tổ chức hành nghề công chứng có số lượng CCV không nhiều, hoạt động của họ không mang tính cập nhật những cái chung, nâng cao nghề nghiệp, quán triệt những quy tắc chung. Còn giao cho tổ chức nghề nghiệp của CCV bồi dưỡng thì khả thi trong tương lai chứ trước mắt không khả thi.

NHẪN NAM