Tính đến cuối tháng 12-2016, tổng số người dân tham gia BHYT đã đạt hơn 75 triệu người, tương đương 80,8% dân số, vượt hơn 1,8% chỉ tiêu do Chính phủ đề ra. Nguồn thu cho quỹ BHYT đã có bước tiến tích cực.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy phần đông người dân chưa tham gia BHYT là nhóm có thu nhập thấp nhưng không nằm trong diện được ngân sách hỗ trợ, khu vực thị trường lao động phi chính thức nên không có tổ chức, cơ quan nào bảo vệ.

Ông Sơn khẳng định BHXH Việt Nam đang kiểm soát được vấn đề tài chính, do trước đó đã dự báo chi phí BHYT tăng như thế nào, tăng ở chỗ nào. “Ngoài nguồn thu hằng năm thì ngành BHXH cũng đã chuẩn bị dự trữ từ nguồn kết dư, lũy kế các năm trước để đảm bảo các bệnh viện đủ nguồn kinh phí mua thuốc và hóa chất, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tham gia BHYT.

Đáng lưu ý năm 2016 BHXH Việt Nam đã từ chối chi trả thanh toán BHYT hơn 600 tỉ đồng. Trong đó, BHXH Việt Nam phát hiện thu hồi hơn 200 tỉ đồng, 400 tỉ đồng còn lại do công tác giám định của BHXH các địa phương.