Người nghèo chưa có BHYT được hỗ trợ 50% chi phí mổ tim, lọc thận
(PL)- Bộ Y tế vừa đưa ra dự thảo quyết định về việc khám, chữa bệnh (KCB) cho người nghèo dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1-10-2016.

Trong dự thảo có nội dung nói rõ chính sách hỗ trợ dành cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh không lây nhiễm khác.

Theo đó, người thuộc hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình khi điều trị các bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc điều trị các bệnh không lây nhiễm khác gặp khó khăn do chi phí điều trị cao và không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị được hỗ trợ như sau:

Với người bệnh đã tham gia BHYT: Trường hợp chi phí KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và phần phải đồng chi trả lớn hơn mức lương cơ sở cho mỗi đợt điều trị thì người bệnh phải thanh toán mức tối đa bằng mức lương cơ sở, phần còn lại được quỹ hỗ trợ thanh toán cho cơ sở KCB.

Với người bệnh chưa tham gia BHYT: Được quỹ hỗ trợ 50% chi phí KCB nhưng tối đa không quá sáu lần mức lương cơ sở cho một đợt điều trị. Trường hợp phải điều trị nhiều đợt thì tổng số tiền hỗ trợ từ quỹ tối đa không quá 12 lần mức lương cơ sở/năm.

Trước đó, theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg và Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về việc KCB cho người nghèo có quy định đối tượng được hưởng chính sách nhưng không quy định cụ thể mức hỗ trợ cho đối tượng này.

N.TH