Grab đề xuất cho GrabCar Y tế và GrabCar Cấp cứu hoạt động

(PLO)- GrabCar Y tế và GrabCar Cấp cứu sẽ hỗ trợ ngành y tế vận chuyển thiết bị, vật tư y tế, mẫu xét nghiệm cho các khu vực cách ly, phong tỏa, cơ sở y tế... và vận chuyển người dân, bệnh nhân cần di chuyển đến các cơ sở y tế.