Biến thể Delta khác với biến thể Alpha ra sao?

(PLO)- Các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu biến thể Delta để đưa ra những kết luận toàn diện nhất về mức độ nguy hiểm, khả năng lây nhiễm và kháng vaccine của biến thể này.