Hà Nội tự đánh giá đang ở cấp độ dịch thấp nhất

(PLO)- Trên cơ sở hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, CDC Hà Nội đánh giá dịch bệnh ở thành phố đang ở cấp 1, đồng nghĩa hầu hết hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm việc đi lại của người dân, không bị hạn chế.