Tài chính ngân hàng dẫn đầu về đầu tư ra nước ngoài

22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 42 triệu USD. Tính chung trong tám tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 313,48 triệu USD.

Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư. Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba với 45,87 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác. Như vậy, lũy kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỉ USD.

'Tuyên chiến' với hàng giả trên không gian mạng

'Tuyên chiến' với hàng giả trên không gian mạng

(PLO)- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, thương mại điện tử để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng.