Ngày 26-5 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 22 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính trước ngày 1-7 có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính cho các tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả chi phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, đảm bảo áp dụng khả thi, thực hiện thống nhất.

Hiện nay, UBND TP.HCM đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo quy định tại nghị định 43 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ cho phép người dùng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người dùng.

Như vậy, khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ làm phát sinh một số khoản chi mà người sử dụng dịch vụ phải chi trả như phí thanh toán không dùng tiền mặt, phí chuyển trả kết quả theo đường bưu điện.

"Việc phát sinh các kinh phí nêu trên đã ảnh hưởng đến việc vận động người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4", lãnh đạo TP cho biết.

Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn để TP thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể về khung phí, mức phí không chỉ khiến các tổ chức hành chính sự nghiệp gặp khó mà ngay cả các ngân hàng cũng không thể tham gia sâu vào việc kết nối dịch vụ công trực tuyến. Nguyên nhân do các tổ chức hành chính sự nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến không thể trả các loại phí cho ngân hàng.