Ngày 19-5, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (ủy ban) đã tổ chức lễ công bố kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, chủ tịch ủy ban đã ký quyết định phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2 với giá trị thực tế để cổ phần hóa là 46.102 tỉ đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 26.605 tỉ đồng.

Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là tài sản cố định hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có giá trị còn lại là 5,6 tỉ đồng được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lý, sử dụng.

Theo ủy ban, giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 được Liên doanh Tư vấn AASC - UHY xác định trên cơ sở báo cáo tài chính được Kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán và được công bố rộng rãi.

Kết quả này được rà soát thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ và minh bạch, đúng trình tự, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành với sự thẩm tra và giám sát của các cơ quan chức năng.  

Hiện nay, ủy ban đang chỉ đạo EVN, EVNGENCO2 khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Dự kiến phương án cổ phần hóa sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt vào tháng 8-2020 và sẽ thực hiện việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12-2020 đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.