Cụ thể, phí SMS Banking tăng từ 8.800 đồng lên 11.000 đồng mỗi tháng (đã bao gồm VAT). Ngoài ra, nếu trước đây khách hàng chuyển khoản thông qua qua app Mobile Banking được miễn phí thì từ hôm nay sẽ phải chịu mức phí là 2.200 đồng mỗi giao dịch.

Bên cạnh đó, việc chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng và chuyển khoản đến ngân hàng khác cũng được Vietcombank điều chỉnh theo hướng có lợi cho người chuyển tiền ít và tăng phí với các giao dịch có số tiền lớn.

Cụ thể, với khách hàng chỉ thực hiện các giao dịch giá trị thấp dưới 50 triệu đồng (với chuyển khoản cho người khác trong hệ thống Vietcombank) hoặc dưới 10 triệu đồng (với chuyển khoản ngoài hệ thống Vietcombank), thì theo biểu phí mới, mức phí giao dịch đã được điều chỉnh giảm tương ứng xuống từ 3.300 đồng/giao dịch còn 2.200 đồng/giao dịch và từ 11.000 đồng/giao dịch còn 7.700 đồng/giao dịch.  

Ngược lại, các giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng sẽ tính phí theo 0,02% giá trị giao dịch. Như vậy, nếu chuyển khoản trên 50 triệu đồng liên ngân hàng, phí chuyển tiền sẽ cao hơn 11.000 đồng (gồm VAT) và tăng so với mức cũ áp dụng trước ngày 1-3. Và nếu chuyển trên 100 triệu đồng, phí chuyển liên ngân hàng sẽ lên tới 22.000 đồng.

Ngoài việc điều chỉnh cách tính phí ở một số dịch vụ, Vietcombank cũng có những ưu đãi cho chủ tài khoản đã nộp phí quản lý tài khoản (QLTK) như: Miễn phí khi chủ tài khoản nộp/rút tiền tài khoản VND; miễn phí chuyển khoản giữa các tài khoản cùng chủ tài khoản; bỏ phí rút tiền trong vòng hai ngày đối với tài khoản tiền gửi thanh toán; cố định phí chuyển tiền từ tài khoản sang tài khoản người khác ở mức thấp và không phân biệt theo địa bàn.

Với trường hợp chủ tài khoản không phát sinh giao dịch chuyển khoản, thanh toán ở trong tháng, sẽ được miễn phí duy trì dịch vụ.

Nguồn thu từ dịch vụ đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng đang có xu hướng tăng khá cao. Đối với các ngân hàng nhỏ, lãi từ mảng tín dụng có thể chiếm đến 80%-90% thậm chí là bù đắp cho các hoạt động kinh doanh khác thua lỗ.