Theo đó, kể từ ngày 1-8, Vietcombank và BIDV sẽ là những ngân hàng tiên phong trong việc điều chỉnh giảm mức trần lãi suất cho vay đối với các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN.

Như vậy, tiếp sau đợt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 01-2019, Vietcombank quyết định tiếp tục giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân. Theo đó, nhà băng này áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 5,5%/năm, giảm 1,0%/năm so với mức quy định của NHNN.

Cụ thể, khách hàng của Vietcombank được hưởng mức lãi suất ưu đãi này. Gồm: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đáp ứng được mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hoặc doanh nghiệp thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại. 

Doanh nghiệp phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao. Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp.  

Tương tự, kể từ sáng mai BIDV cũng sẽ áp dụng biểu lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức không quá 5,5%/năm. Đối tượng khách hàng của BIDV được áp dụng mức lãi suất này phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của NHNN thuộc các lĩnh vực: Thứ nhất là thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại.

Thứ hai là phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thứ ba là phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Đồng thời, các đối tượng khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ khép kín tại BIDV. Chính sách ưu đãi lãi suất nêu trên được áp dụng từ ngày 01-8-2019 đến hết ngày 31-12-2019.

Bên cạnh việc giảm trần lãi suất cho ba nhóm đối tượng ưu tiên nêu trên, kể từ ngày 01-8-2019 đến ngày 31-12-2019, BIDV triển khai hai gói tín dụng với quy mô lên tới 70.000 tỉ đồng với lãi suất giảm 0,5%/năm so với hiện nay. Trong đó, gói tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô 60.000 tỉ đồng; gói tín dụng ngắn hạn dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô 10.000 tỉ đồng.