Tải công văn 1800/TCHQ-GSQL ngày 12-4 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ