Từ khóa:

#tại ngoại
Tìm thấy 75 kết quả
Bị can nộp bao nhiêu tiền thì được tại ngoại?

Bị can nộp bao nhiêu tiền thì được tại ngoại?

(PL)- Bị can, bị cáo dùng thủ đoạn xảo quyệt, phạm tội có tổ chức, người chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm… thì không được cho áp dụng biện pháp đặt tiền bảo đảm để được tại ngoại.
Hoàng Chi Phong được tại ngoại

Hoàng Chi Phong được tại ngoại

(PLO)- Hoàng Chi Phong được tòa án cho phép tại ngoại cho đến khi phiên tòa xét xử chính thức diễn ra vào ngày 18-12 tới.