Tải quyết định 628/QĐ-BKHĐT ngày 21-5:

Tải văn bản.