Xã ngâm mai táng phí

Xã ngâm mai táng phí

Cán bộ xã không hiểu rõ quy định khiến người dân gần bốn năm ròng rã ngược xuôi đi đòi mai táng phí cho người có công nhưng không được.
Hai ông già đánh tay đôi?

Hai ông già đánh tay đôi?

Bị cáo (gần 70 tuổi) khai mình và người bị hại (cũng gần 70 tuổi) đánh tay đôi với nhau, còn người bị hại thì khẳng định cháu ruột của bị cáo dùng cây đánh mình gây thương tích 23%.