Từ khóa:

#TAND Cấp cao tại Hà Nội
Tìm thấy 73 kết quả
Phan Sào Nam quay trở lại nhà tù

Phan Sào Nam quay trở lại nhà tù

(PLO)- Phan Sào Nam quay trở lại nhà tù để chấp hành nốt hơn 20 tháng tù còn lại, theo quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội.