7 nhóm người được tăng lương hưu từ 1-1-2022

7 nhóm người được tăng lương hưu từ 1-1-2022

(PLO)- Theo Nghị định 108/2021 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, nhiều đối tượng sẽ được tăng thêm 7,4% mức lương hưu, mức trợ cấp kể từ 1-1-2022. 
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2016 (phần 1)

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2016 (phần 1)

(PLO)-Tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; Hỗ trợ đào tạo nghề luật sư; Công chức quản lý thị trường phải có thẻ; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Sửa đổi lương đối với sĩ quan quân đội... là những quy định sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2016.
Tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-1-2015

Tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-1-2015

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, theo thông tin trên Chinhphu.vn.