Thanh tra Chính phủ chỉ các sai phạm tại các dự án ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại năm dự án du lịch ở Quảng Nam, kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, truy thu số tiền 41,9 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận Thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng UBND chín tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra năm dự án (DA) tại Quảng Nam có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

+ DA Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An: Thời điểm phê duyệt chủ trương thì DA chưa có trong danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, chưa đảm bảo quy định Luật Đất đai 2013. Do đó UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư là chưa đáp ứng yêu cầu quy định của Luật Xây dựng 2014.

Chủ trương cấp phép xây dựng DA của UBND tỉnh Quảng Nam chưa phù hợp với quy định của Luật Xây dựng 2014. Sau khi Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính do DA tổ chức thi công chưa có giấy phép xây dựng, thi công vượt chiều cao so với quy hoạch được duyệt.

Sở Xây dựng báo cáo kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép điều chỉnh chiều cao công trình khán đài ngoài trời là 16,3 m và được đồng ý.

Thanh tra Chính phủ chỉ các sai phạm tại các dự án ở Quảng Nam ảnh 1

Dự án Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An.

+ Tại DA Sân Golf Indochina Hội An của Công ty CP sân gôn Indochina Hội An, giai đoạn 2008-2013, nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết số lao động (sử dụng dưới 500 lao động) nên không được ưu đãi về tỉ lệ phần trăm thuê đất theo quy định.

Xác định lại thời gian khấu trừ hết tiền bồi thường, GPMB vào tiền thuê đất phải nộp là năm năm năm tháng, không phải 16 năm 10 tháng.

Từ tháng 4-2013, Công ty CP sân Golf Indochina Hội An bắt đầu nộp tiền thuê đất theo quy định với tổng số tiền thuê đất phải nộp là 41,9 tỉ đồng.

+ DA Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân Golf cao cấp Mai House Hội An của Công ty CP Indochina Thế kỷ 21 Resort đang chậm tiến độ theo cam kết. Cùng đó nhà đầu tư chưa thực hiện báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định của Chính phủ.

+Tại DA đầu tư xây dựng Công viên khu B tại phường Cẩm An (TP Hội An), nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An đã gộp vào cùng Dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An đã hoàn thành năm 2010) để hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch.

Bản chất của việc làm này là cho doanh nghiệp thuê đất quy hoạch của công viên phục vụ kinh doanh lưu trú du lịch của doanh nghiệp, chưa phục vụ mục đích công cộng theo mục tiêu quy hoạch công viên.

DA được triển khai năm 2016 nhưng không có trong danh mục 54 DA đầu tư về du lịch của UBND tỉnh báo cáo theo đề cương yêu cầu thanh tra. Qua kiểm tra không thấy có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, ký cam kết tiến độ và ký quỹ của dự án.

Truy thu 41,9 tỉ đồng

Với các sai phạm được chỉ ra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Quảng nam chỉ đạo UBND TP Hội An bổ sung DA Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An vào kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất của TP. Đồng thời trình HĐND tỉnh bổ sung DA này vào danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất của tỉnh để đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai 2013.

Kiểm tra, rà soát trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện DA, thực hiện quy hoạch của DA đầu tư xây dựng Công viên khu B tại phường Cẩm An (TP Hội An), đặc biệt là Công trình Khu dịch vụ - Thương mại của công viên biển khu B do Công ty CP Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư.

Trường hợp vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh xem xét, yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh các hạng mục công trình theo đúng mục tiêu quy hoạch là dịch vụ - thương mại của công viên, phục vụ công cộng; chấm dứt việc gộp bảy hạng mục công trình vào DA Khu du lịch Trendy để hoạt động kinh doanh lưu trú.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục thuế tỉnh thực hiện truy thu số tiền 41,9 tỉ đồng từ Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An; xác định và thu số tiền chậm nộp đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đối với vi phạm:

- Xác định không đúng số lượng lao động thường xuyên giai đoạn 2008-2013 của Công ty CP Sân gofl Indochina Hội An dẫn đến tính sai thời gian phải nộp tiền thuê đất, tính sai số tiền thuê đất phải nộp, làm thất thu ngân sách nhà nước.

- Để xảy ra việc sử dụng đất không đúng mục tiêu quy hoạch của công trình Khu dịch vụ - Thương mại của công viên khu B do Công ty CP Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.