Thanh tra công tác đào tạo, cấp GPLX tại 13 tỉnh

Theo quyết định của Bộ GTVT, đoàn thanh tra của Bộ GTVT do ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Thanh tra 3 (Thanh tra Bộ GTVT), làm trưởng đoàn.

Bộ GTVT giao chánh Thanh tra Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch thanh tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thay đổi thành viên đoàn thanh tra. Đồng thời chỉ đạo, theo dõi, giúp bộ trưởng xử lý hoặc trình bộ trưởng xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Được biết việc thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại các tỉnh, TP nêu trên nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ GTVT. Thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm