Thay đổi lệ phí cấp visa vào Mỹ

Lệ phí thị thực không di dân

Loại thị thực

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Du lịch, Công tác, Quá cảnh, Thuyền Viên/ Phi hành đoàn, du học, trao đổi văn hoá, báo chí

140 USD

160 USD

Các loại thị thực theo đơn bảo lãnh (loại thị thực H, L, O, P, Q và R)

150 USD

190 USD

Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (loại thị thực E)

390 USD

270 USD

Hôn phu/ Hôn thê (loại thị thực K)

350 USD

240 USD

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn từ 15 tuổi trở lên)

140 USD

160 USD

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn dưới 15 tuổi)

14 USD

15 USD


Lệ phí thị thực di dân

Loại thị thực

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Thị thực dành cho thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình công dân Hoa Kỳ

330 USD

230 USD

Thị thực làm việc

720 USD

405 USD

Các loại thị thực di dân khác

305 USD

220 USD

Thị thực trúng thưởng

440 USD

330 USD

Thị thực SB1

380 USD

275 USD


Thông tin về lệ phí xin thị thực cũng có thể được tìm thấy trên trang web của Vụ Lãnh sự www.travel.state.gov, và trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội http://vietnam.usembassy.gov, hoặc của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh http://hochiminh.usconsulate.gov.
DH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm