Thay đổi lệ phí cấp visa vào Mỹ

Lệ phí thị thực không di dân

Loại thị thực

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Du lịch, Công tác, Quá cảnh, Thuyền Viên/ Phi hành đoàn, du học, trao đổi văn hoá, báo chí

140 USD

160 USD

Các loại thị thực theo đơn bảo lãnh (loại thị thực H, L, O, P, Q và R)

150 USD

190 USD

Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (loại thị thực E)

390 USD

270 USD

Hôn phu/ Hôn thê (loại thị thực K)

350 USD

240 USD

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn từ 15 tuổi trở lên)

140 USD

160 USD

Thẻ qua lại biên giới (đương đơn dưới 15 tuổi)

14 USD

15 USD


Lệ phí thị thực di dân

Loại thị thực

Lệ phí trước đây

Lệ phí mới

Thị thực dành cho thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình công dân Hoa Kỳ

330 USD

230 USD

Thị thực làm việc

720 USD

405 USD

Các loại thị thực di dân khác

305 USD

220 USD

Thị thực trúng thưởng

440 USD

330 USD

Thị thực SB1

380 USD

275 USD


Thông tin về lệ phí xin thị thực cũng có thể được tìm thấy trên trang web của Vụ Lãnh sự www.travel.state.gov, và trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội http://vietnam.usembassy.gov, hoặc của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh http://hochiminh.usconsulate.gov.
DH
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.