Thỏa thuận với công ty không đóng BHXH bắt buộc được không?

Tôi đang thử việc tại một công ty ở TP.HCM và sắp đến hạn ký hợp đồng làm việc có thời hạn một năm.

Tuy nhiên, tôi không muốn tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) vì không muốn hàng tháng phải trích tiền ra đóng BHXH.

Như vậy, tôi có thể thỏa thuận với công ty sẽ không đóng BHXH bắt buộc được không?

Bạn đọc Thanh Trần, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động, hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng đóng BHXH bắt buộc, trong đó có người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Do đó, bạn thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH dù bạn muốn hay không muốn tham gia. 

Bản chất của BHXH là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng góp vào quỹ BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện. Đây là chính sách rất nhân văn dành cho người lao động. 

Ngoài ra, tại khoản 1 điều 39, Nghị định 12/2022 quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, bạn và công ty không thể thỏa thuận về việc không đóng BHXH bắt buộc. Nếu bạn tự thỏa thuận với công ty không tham gia BHXH thì sẽ bị phạt tiều từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho hành vi này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm