(PL)- Bộ LĐ-TB&XH vừa có kết quả phối hợp thanh tra việc xác nhận hồ sơ thương binh tại các quân khu.

Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng đã tổ chức thanh tra tại bốn quân khu (Quân khu 2, Quân khu 4, Quân khu 5 và Quân khu 7) với 45.608 hồ sơ. Qua đó, đoàn thanh tra phát hiện 7.526 hồ sơ sai sót hoặc nghi vấn có sai sót. Trong số này xác định được 1.148 trường hợp khai man, giả mạo tài liệu nhằm hưởng chế độ.

Với những trường hợp khai man tài liệu trên, đoàn thanh tra đã kiến nghị thu hồi quyết định công nhận thương binh và trợ cấp thương tật, yêu cầu nộp trả ngân sách nhà nước trên 90 tỉ đồng. Những hồ sơ nghi vấn sai sót, đoàn kiến nghị cần trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự tài liệu gốc, xác minh bổ sung tại cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc yêu cầu đối tượng bổ sung hồ sơ.

VIẾT LONG