Theo ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CII, công trình có tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng và đến giữa năm 2015 sẽ hoàn thành, phát 300.000 m3 nước/ngày hòa vào mạng cấp nước của TP.

Cũng trong sáng 26-8, CII ký hợp đồng vay 1.618 tỉ đồng từ VietinBank để mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ giáp ranh tỉnh Khánh Hòa đến huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (37 km). Đoạn quốc lộ này hiện rộng hơn 10 m sẽ được mở rộng lên thành 20,5 m dành cho bốn làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp. Cùng lúc, CII sẽ xây mới 35 cầu trên tuyến. Tổng kinh phí xây dựng cầu và đường hơn 2.110 tỉ đồng, thi công trong 17 tháng. Công trình đã được khởi công ngày 15-7.

L.ĐỨC - H.TUYÊN