(PL)- “Khác với những lần trước, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngoài biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
Đại hội còn tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Ngô Văn Đạo cho biết như thế tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, sáng 27-11.

Theo ông Đạo, đại hội sẽ diễn ra sáng 7-12 với khoảng 2.200 đại biểu tham dự. Riêng TP.HCM có 53 đại biểu tham dự, là đại diện của nhiều thành phần: công nhân, nông dân, người dân, trí thức, lực lượng vũ trang, doanh nhân, văn nghệ sĩ, vận động viên, học sinh sinh viên...

LÊ THOA - TÁ LÂM