Đến 18 giờ ngày 21-6, Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6 đến 18 giờ ngày 21-6, Việt Nam không có ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 5.724 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 95 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.347 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 282 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần một với SARS-CoV-2 là hai ca, số ca âm tính lần hai trở lên là bốn ca.