Ngày 9-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với huyện Thuận Thành.

Theo đó, toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 17 xã, 1 thị trấn, 108 thôn/khu dân cư, với tổng số 46.733 hộ gia đình, 181.976 người, sẽ phải phong tỏa cách ly y tế.

Thời gian áp dụng cách ly kể từ 14 giờ ngày 9-5, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể.

Cũng trong quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh Giao UBND huyện Thuận Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất thành lập các chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện ra, vào các quốc lộ trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Sở Y tế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thuận Thành tổ chức triển khai thực hiện việc thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.