Bàn thảo về đổi mới mô hình tổ chức của MTTQ Việt Nam
(PLO)- “Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang tính hành chính, hình thức. Chính vì vậy, cần xem xét một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đó là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong buổi Hội thảo đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội,  sáng 6-4.

Tại hội thảo, ông Mai Văn Chính, Phó Ban Tổ chức Trung ương, cho rằng trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, bên cạnh những thành tích, ưu điểm thì đã bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, bất cập; cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh bất hợp lý. Điều đó đòi hỏi MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thừa nhận sự cồng kềnh trong tổ chức và kém hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức xã hội.

Ông Mai Văn Chính cũng nhận định cần có những nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn để đưa ra đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo.

Theo ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thì việc đổi mới hoạt động cần tiếp tục thí điểm mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ sau đó tổng kết và báo cáo với Trung ương.

Ông Túc cho rằng nên giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay nhưng có thể  tính đến phương án hợp nhất Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đồng tình với một số nhận định hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang tính hành chính, hình thức. 

"Chính vì vậy, cần xem xét một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" - ông nói và cho biết thêm rằng tình trạng hình thức do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân là những người trong tổ chức chưa nhận thức đúng và hành động đúng với đặc điểm chung của Mặt trận và các đoàn thể là tính tự nguyện xã hội; chưa nhận thức đúng về mối quan hệ giữa Mặt trận và đoàn thể nhân dân với cơ quan nhà nước.

Việc tinh giản bộ máy hoạt động và hợp nhất một số đoàn thể vào MTTQ Việt Nam, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, là thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

HẢI ĐƯỜNG