Cụ thể, ông Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ, trúng tuyển vụ trưởng vụ này với 84,4 điểm. Ông Phạm Mạnh Khởi, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ sở đảng, trúng tuyển vụ trưởng vụ này với 83,6 điểm. Ông Nguyễn Xuân Liết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, trúng tuyển vụ trưởng Vụ Địa phương III tại TP.HCM với 82,1 điểm.

Từ tháng 6-2017, Ban Tổ chức Trung ương thông báo rộng rãi việc thi tuyển dành cho những người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh vụ trưởng các vụ Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng, Địa phương III và người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác. Có 12 ứng viên nộp đơn dự thi, tất cả đều đang công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành trung ương tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ.