Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì phiên họp, theo bocongan.gov.vn.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, với tinh thần khách quan và trách nhiệm, các đồng chí thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập cơ bản đồng tình với dự thảo đề cương. Bên cạnh đó, các thành viên cũng chỉ ra những vấn đề chưa hợp lý như cơ cấu giữa các nội dung trình bày trong dự thảo đề cương Luật CAND (sửa đổi) chưa phù hợp, một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND còn chưa cụ thể… 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập; đề nghị các thành viên trong tổ biên tập tập hợp và bổ sung vào dự án Luật CAND (sửa đổi) để trình Chính phủ và Quốc hội.