Bộ Công Thương khuyến khích mua vé giá rẻ của VietJet Air
(PL)- Bộ Công Thương vừa có thông báo gửi các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ này yêu cầu từ năm 2015, cán bộ các đơn vị khi đi công tác trong nước bằng máy bay thì mua vé giá rẻ của VietJet Air; sử dụng tiết kiệm các khoản chi văn phòng phẩm, điện nước, điện thoại,…

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ phải cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, tiếp khách, lễ hội, đi công tác nước ngoài và các hoạt động không cần thiết từ ngân sách nhà nước. Ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất với giá cả và chất lượng cạnh tranh.           

TRÀ PHƯƠNG