Bộ GD&ĐT công bố hướng dẫn chấm thi môn ngoại ngữ
(PLO)- Ngày 6-6, Bộ GD&ĐT đã công bố hướng dẫn chấm thi môn ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

Theo hướng dẫn chấm, về nội dung, viết đúng chủ đề được 0,5 điểm, viết logic, hợp lí được 0,5 điểm.

Về ngôn ngữ, vết đúng cấu trúc ngữ pháp được 0,5 điểm; sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú được 0,5 điểm.

Về trình bày, viết đủ số từ theo quy định được 0,25 điểm; mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo được 0,25 điểm.

Ngoài ra, thí sinh cũng bị trừ điểm. Theo đó một lỗi ngữ pháp (cấu trúc câu…), trừ 0,05 điểm; một lỗi chính tả, trừ 0,01 điểm; viết ít hơn số từ theo quy định, trừ 0,2 điểm. Viết nhiều hơn số từ theo quy định Không trừ điểm.

Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

Sau khi cộng điểm toàn bài Phần viết, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).

 

 * Hướng dẫn chấm thi môn tiếng Anh. Bấm vào đây để tải.

*  Hướng dẫn chấm thi môn tiếng Nga. Bấm vào đây để tải.

* Hướng dẫn chấm thi môn tiếng Đức. Bấm vào đây để tải.

* Hướng dẫn chấm thi môn tiếng Trung. Bấm vào đây để tải.

* Hướng dẫn chấm thi môn tiếng Pháp. Bấm vào đây để tải.

* Hướng dẫn chấm thi môn tiếng Nhật. Bấm vào đây để tải.

HUY HÀ