“Những trường hợp đã xây dựng nhà trên kênh rạch, ở ổn định trước khi có Quyết định 150/2004 (do UBND TP ban hành ngày 9-6-2004) thì có chấp nhận cho tồn tại và hợp thức hóa không?”.

 

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đặt vấn đề tại cuộc họp về tình hình lấn chiếm hành lang bờ sông, kênh rạch trên địa bàn TP, ngày 14-5.

Ông Hoàng Song Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, cho biết: Với những trường hợp là đất của người dân, không phải nguồn gốc từ san lấp kênh rạch nhưng nay bị lọt vào chỉ giới hành lang sông rạch (theo quy định tại Quyết định 150) thì quận vẫn cho hợp thức hóa. Riêng những công trình được xây dựng sau thời điểm ban hành Quyết định 150 thì phải tháo dỡ.

Phó Chủ tịch UBND quận 2 Huỳnh Thanh Khiết đồng tình với đề xuất cho phép tồn tại những công trình đã có trước Quyết định 150 và cho phép được sửa chữa theo nguyên trạng. Sở Xây dựng cũng ủng hộ quan điểm này. Ông Tín đồng ý hướng xử lý như trên vì thời điểm xây dựng công trình xảy ra trước khi Nhà nước công bố các chỉ giới.

Cũng theo ông Tín, một số quận, huyện đang gặp vướng với các dự án đã được duyệt trước khi có Quyết định 150 nhưng chưa xây, nay lại lọt vào chỉ giới hành lang sông rạch. “Trường hợp này lẽ ra phải cho phép xây dựng theo quy hoạch vì Quyết định 150 có sau khi dự án được duyệt. Nhưng nếu cho xây thì việc giữ bờ sông Sài Gòn sẽ như thế nào? Vấn đề này rất phức tạp, cần phải xem xét thận trọng. Nếu cần thiết phải xin ý kiến tập thể và báo cáo chủ tịch UBND TP” - ông Tín băn khoăn.

Riêng với các trường hợp vi phạm sau thời điểm có Quyết định 150, lãnh đạo TP nghiêm khắc yêu cầu “phải rà soát gắt gao, chỉ cho được địa chỉ nào cố tình vi phạm, lý do nào chưa xử lý xong”. Cùng với việc công bố chỉ giới, ông Tín còn yêu cầu phải tổ chức cắm mốc giới trên thực tế thì mới đủ căn cứ để xử lý hành vi vi phạm. Sở TN&MT được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện công việc này.

CẨM TÚ

 

Theo Sở Xây dựng, toàn TP có hơn 18.000 nhà ở, công trình tồn tại trên sông rạch trước thời điểm ban hành Quyết định 150/2004. Có 79 dự án được phê duyệt trước khi có quyết định này và nay có ranh nằm trong hành lang sông, kênh, rạch. Từ sau khi Quyết định 150 ra đời, có 1.860 trường hợp lấn chiếm hành lang bờ sông, kênh rạch, đã kiểm tra xử lý 522 trường hợp.