Cán bộ Hà Nội không đãi tiệc cưới ở khách sạn 5 sao
(PLO)- Văn bản của Hà Nội tiếp tục đốc thúc thực hiện chỉ thị trước đó cùa Thành ủy Hà Nội, nêu chi tiết các điều cán bộ, công chức cần tuân thủ khi đám cưới cho con, bản thân.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức tổ chức cưới cho con hoặc bản thân không mời quá 300 người dự tiệc, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần, không mời khách trong giờ làm việc.

Đặc biệt là cán bộ không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ, công chức, như khách sạn năm sao, khu du lịch cao cấp…

Trước đó, Thành ủy Hà Nội có chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn. Chỉ thị này yêu cầu cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con hay bản thân.

Cụ thể, chỉ thị yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”; số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người)... khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới thay cho việc mời dự tiệc cưới.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị-xã hội TP và yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành TP, chủ tịch UBND các quận/huyện/thị xã… triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai chỉ thị đến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sở Văn hóa-Thể thao TP Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu TP đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới gắn với nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổ chức các buổi tọa đàm việc triển khai Chỉ thị 11. UBND các quận/huyện/thị xã tiếp tục triển khai, đưa mục tiêu thực hiện cưới “Trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm” vào việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa".

TP Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các quận/huyện/thị xã tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị 11, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện sáu tháng, một năm (vào ngày 25-6 và 25-12) với UBND TP.

TRỌNG PHÚ