Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại TP.HCM; thành lập thêm một số văn phòng thừa phát lại bên cạnh việc duy trì hoạt động của các văn phòng đã được thành lập tại đây. Ngoài ra, sẽ mở rộng việc thí điểm chế định thừa phát lại ở 12-15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các địa phương được thực hiện thí điểm phải đảm bảo tính đại diện cho các vùng, miền và có điều kiện kinh tế, xã hội khá ổn định; số lượng vụ việc thụ lý của tòa án, cơ quan thi hành án dân sự lớn…

Đ.LIÊN