Trong đó có hai dự án quy mô đầu tư lớn là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long và dự án Khu liên hợp thép Dốc Hầm-Cà Ná.

Trong năm 2009, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 45 dự án với tổng vốn 13.700 tỉ đồng, trong đó có bảy dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 1.820 tỉ đồng. Ký kết sáu thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn 24.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh luôn có cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư. Tỉnh sẽ xem xét xử lý những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp.

MINH TRÂN