Theo đó, ông Vũ Ngọc Hoàng cho hay nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI thuộc diện quá tuổi như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa… đều đã được đại biểu ở nhiều đoàn đại biểu dự Đại hội XII tiếp tục giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XII.

Ngoài ra, nhiều đảng viên không phải là Ủy viên Trung ương khóa XI cũng được đại biểu các đoàn giới thiệu thêm, bổ sung vào danh sách mà Trung ương khóa XI gửi tới Đại hội trước đó. (Xem thêm: Giới thiệu thêm 62 người ngoài danh sách Trung ương đề nghị).

Như đã thông tin, thực hiện Quy chế bầu cử 244 của Trung ương khóa XI và Quy chế bầu cử của Đại hội XII, tất cả ủy viên trung ương khóa XI, nếu không được Trung ương giới thiệu tái cử, thì tới Đại hội này, dù được đại biểu các đoàn giới thiệu tiếp, thì cũng phải từ chối.

Tuy nhiên, việc họ có được rút khỏi đề cử hay không sẽ phải qua một quy trình để Đại hội biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín để quyết định. Nếu đa số yêu cầu họ ứng cử tiếp, thì những người này sẽ được đưa vào danh sách bổ sung. Danh sách bổ sung này sẽ được chọn từ trên xuống dưới, theo tỷ lệ ủng hộ, đảm bảo tổng số ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và số giới thiệu bổ sung tại Đại hội không dư quá 30% con số được bầu, tức 200 ủy viên trung ương cả chính thức và dự khuyết của Trung ương khóa XII.

Sau đó, cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu ra Trung ương khóa XII mới được tiến hành.

Chiều 24-1, kết thúc phiên thảo luận tại đoàn về danh sách giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành trung ương khóa XII, các trưởng đoàn đại biểu về phòng làm việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội để báo cáo về tình hình ứng cử, đề cử bổ sung - những trường hợp nằm ngoài danh sách giới thiệu của Trung ương khóa XI.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng,cho biết trong buổi làm việc này, tại đoàn đã có một vài trường hợp được đại biểu giới thiệu thêm và tất cả đều không phải là Ủy viên Trung ương khóa XI.
Bước từ phòng họp của đoàn ra, một đại biểu đến từ Quảng Trị cho biết ở đoàn này, có giới thiệu thêm cả người trong và ngoài Trung ương XI. Một đại biểu đến từ một tỉnh miền Nam cũng cho biết kết quả như vậy ở đoàn của mình.