Theo đó, Ủy ban Dự thảo yêu cầu ở các địa phương, trong tháng 3 này cần in, gửi bản so sánh giữa HP năm 1992 với Dự thảo sửa đổi HP năm 1992 kèm theo bản thuyết minh và phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình để từng người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến. Cũng theo Ủy ban Dự thảo, vừa qua có một số ý kiến đề nghị nên kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân. Ủy ban Dự thảo cho biết việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi HP được bắt đầu từ 2-1 đến 31-3-2013. Kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo thời hạn này sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ và kịp thời tiếp thu, chỉnh lý để trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2013) và sẽ được tiếp tục chỉnh lý để trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013). Kể từ sau ngày 31-3 cho đến thời điểm 30-9 trước khi dự thảo sửa đổi HP được trình QH thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi HP năm 1992.

HL