Chiều 11-9, thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Chính phủ đề xuất quỹ BHYT sẽ chi trả tất cả trường hợp khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến, vượt tuyến với các ca bệnh điều trị nội trú. Riêng với người đi khám ngoại trú thì quỹ BHYT chỉ chi trả một số bệnh do Bộ Y tế quy định, mức chi cụ thể giao Chính phủ quy định.

Thảo luận về quy định trên, Ủy ban Các vấn đề xã hội cho rằng quy định như trên là hoàn toàn hợp lý vì tình trạng vượt tuyến hiện đang tăng nhanh, từ 3 triệu lượt (2010) lên 9,5 triệu (2011) và 11,6 triệu lượt (2012). Đồng thời, nhiều bệnh viện tuyến trung ương do thực hiện tự chủ và chủ yếu thanh toán theo cơ chế phí dịch vụ nên đã nhận điều trị cả các loại bệnh thông thường để tăng nguồn thu cho bệnh viện, gây ra tình trạng quá tải (nhiều nơi là quá tải ảo). Quy định về trái tuyến, vượt tuyến cũng làm phát sinh cơ chế xin/cho để được chuyển viện ở các bệnh viện tuyến dưới.

Về thẩm quyền ban hành giá dịch vụ y tế, Luật Giá quy định thẩm quyền thuộc bộ, ngành, UBND tỉnh (theo sự phân cấp của Chính phủ), còn Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định giao HĐND cấp tỉnh quy định giá dịch vụ y tế tại địa phương. Thực hiện Thông tư 04/2012, HĐND của 62/63 tỉnh/thành phố đã ban hành giá dịch vụ y tế áp dụng tại địa phương. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, quy định trên dẫn đến có sự chênh lệch về giá dịch vụ y tế giữa các tỉnh, cùng một bệnh nhưng tỉnh này lại có giá khác tỉnh kia.

Để giải quyết vấn đề trên, dự thảo đề xuất liên bộ Y tế - Tài chính có trách nhiệm ban hành giá dịch vụ y tế thống nhất giữa các bệnh viện cùng hạng trong cả nước. Điều này sẽ đảm bảo được tính thống nhất và chi trả của quỹ BHYT cho các bệnh viện sẽ phù hợp với mức đóng BHYT. Quy định này sẽ góp phần khắc phục tình trạng quỹ BHYT chi trả nhiều mức khác nhau cho các bệnh viện cùng hạng.

THÀNH VĂN