Nhiều cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm mua sắm trang thiết bị hợp lý cho lực lượng vũ trang, đảm bảo công tác an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, cần quan tâm giải quyết việc làm cho những người là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương để họ ổn định cuộc sống. Các cử tri cũng nêu ý kiến về việc cần đầu tư tài chính, cơ chế chính sách hợp lý để đồng bằng sông Cửu Long xứng tầm là vựa lúa, vựa thủy sản của cả nước, góp phần nâng cao đời sống người dân...

Chủ tịch QH cho rằng các ý kiến cử tri đề xuất ở trên là đúng và sẽ có báo cáo với trung ương... Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch QH động viên cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng.